Brandweer Voorthuizen

Dag en nacht paraat voor uw veiligheid

Veilig gebruiken

Tijdelijke gebruiksvergunning

Heeft u een gebouw (zoals een tent) tijdelijk in gebruik? Om toestemming te krijgen voor het gebruik moet de brandweer het tijdelijk bouwwerk controleren op brandveiligheid. De gemeente Barneveld speelt hier op in met de gemeentelijke Brandbeveiligingsverordening Barneveld.

 

Lees meer

Gebruiksvergunning / -melding voor brandveiligheid in gebouw

Alle gebouwen In Nederland moeten voldoen aan minimale brandveiligheidseisen. Afhankelijk van de functie en het gebruik van het gebouw gelden specifieke brandveiligheidseisen en is al dan niet een gebruiksvergunning nodig.

Lees meer

Copyright © 2021 Brandweer Voorthuizen. Alle rechten voorbehouden.