Brandweer Voorthuizen

Dag en nacht paraat voor uw veiligheid

Tijdelijke gebruiksvergunning

Heeft u een gebouw (zoals een tent) tijdelijk in gebruik? Om toestemming te krijgen voor het gebruik moet de brandweer het tijdelijk bouwwerk controleren op brandveiligheid. De gemeente Barneveld speelt hier op in met de gemeentelijke Brandbeveiligingsverordening Barneveld.

 

 

Bij tijdelijke bouwwerken moet worden gedacht aan (grote) tenten bij bijvoorbeeld evenementen.

Veiligheid

De eisen die de brandweer op grond van de Brandbeveiligingsverordening aan een tijdelijk bouwwerk mag stellen, zijn gericht op de veiligheid van de gebruikers en de omgeving van het tijdelijke bouwwerk. Hierbij valt onder andere te denken aan voldoende veilige vluchtwegen, blusvoorzieningen, noodverlichting en brandbaarheid van gebruikte materialen.

Een tijdelijke gebruiksvergunning is nodig als:

1. Meer dan vijftig personen tegelijk aanwezig zullen zijn.

2. Aan meer dan tien personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft.

3. Aan meer dan tien personen jonger dan twaalf jaar, of aan meer dan tien lichamelijk en/of geestelijk gehandicapte personen dagverblijf wordt verschaft.

Indien u een tijdelijk bouwwerk gaat gebruiken, neem dan eerst contact op met de brandweer. Deze kan de procedure en de randvoorwaarden toelichten.

Meenemen

1. Aanvraagformulier tijdelijke gebruiksvergunning

2. Plattegrond met voorgestelde brandveiligheidsmaatregelen

3. Situatieschets

Voor tijdelijke bouwwerken is de Brandbeveiligingsverordening Barneveld van toepassing. De brandweer geeft hierover adviezen aan betrokkenen en controleert op de naleving ervan. De brandweer is gerechtigd de activiteiten te staken indien u niet voldoet aan de in de verordening gestelde eisen.

Copyright © 2021 Brandweer Voorthuizen. Alle rechten voorbehouden.