Brandweer Voorthuizen

Dag en nacht paraat voor uw veiligheid

Vuur stoken? Toestemming vragen!

Wilt u een paas- of vreugdevuur maken of groenafval verbranden op uw terrein? Voor het stoken van vuur in de open lucht heeft u een ontheffing van het algemeen verbod nodig.

Algemeen verbod

De Algemene plaatselijke verordening verbiedt het aanleggen, hebben of stoken van een vuur in de open lucht.

Uitzonderingen

Het verbod geldt niet als er sprake is van vuur door middel van kaarsen, fakkels, vuurkorven, terrashaarden of als het een vuur betreft ten behoeve van koken, bakken en braden, zoals bijvoorbeeld een barbecue. Uiteraard, indien het geen brandgevaar voor de omgeving oplevert.

Voorwaarden

De gemeente verbindt een aantal voorschriften aan de te verlenen ontheffing, bijvoorbeeld met betrekking tot een in acht te nemen minimumafstand tot gebouwen of een bos, of met betrekking tot de materialen die u voor het stoken van het vuur mag gebruiken. U dient de ontheffing voor het stoken van vuur uiterlijk drie weken van te voren schriftelijk aan te vragen bij de gemeente. Hiervoor is een aanvraagformulier beschikbaar.

Gronden om de ontheffing te weigeren zijn:

  1. Het belang van de openbare orde en veiligheid.
  2. Bescherming van de woon- en leefomgeving.
  3. Bescherming van flora en fauna.
  4. Het voorkomen van hinder.

Als de beslissing van de gemeente negatief is en u kunt zich daar niet in vinden, dan heeft u tot zes weken nadat de beslissing is verzonden nog de mogelijkheid om hiertegen een bezwaarschrift in te dienen.

Meenemen

Verklaring over: de locatie van het vuur, de datum, starttijd en tijdsduur van het vuur en de te gebruiken materialen.

Copyright © 2021 Brandweer Voorthuizen. Alle rechten voorbehouden.