Brandweer Voorthuizen

Dag en nacht paraat voor uw veiligheid

Veilig werken

Verantwoordelijkheid voor een veilige werkomgeving

Werken in een veilige omgeving is niet alleen de verantwoordelijkheid van de werkgever, maar ook van de werknemer. Men dient zich te houden aan de Arbo-wet en vele andere regels.

Lees meer

Brandblussers op uw werkplek

Een beginnende brand in uw bedrijf kunt u zelf blussen. Mits u natuurlijk de juiste middelen bij de hand heeft, zoals een brandslanghaspel of een draagbare brandblusser. Het is echter van levensbelang dat u het merkt als u de brand niet langer kunt beheersen. Houd altijd in de gaten of u zonder moeite en gevaar de ruimte kunt verlaten.

Lees meer

Brand in uw bedrijf: het ontruimingsplan

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen die u in uw bedrijfspand treft, kan er in uw gebouw toch brand ontstaan. Al snel ontstaat er dan een levensbedreigende situatie, vooral door grote rook- en hitteontwikkeling. Het is van belang dat iedereen het gebouw zo snel mogelijk verlaat.

Lees meer

Copyright © 2021 Brandweer Voorthuizen. Alle rechten voorbehouden.