Brandweer Voorthuizen

Dag en nacht paraat voor uw veiligheid

Verantwoordelijkheid voor een veilige werkomgeving

Werken in een veilige omgeving is niet alleen de verantwoordelijkheid van de werkgever, maar ook van de werknemer. Men dient zich te houden aan de Arbo-wet en vele andere regels.

Verantwoordelijkheid van de werkgever

De verantwoordelijkheid van de werkgever begint al bij de bouw van het bedrijfsgebouw. Het gebouw moet voldoen aan de geldende voorschriften voor de brandveiligheid uit het bouwbesluit. Ook moeten de nodige voorzieningen aanwezig zijn, het gaat dan bijvoorbeeld om:

  • Sprinklerinstallaties
  • Ontruimingsalarm
  • De vluchtroute moet duidelijk op borden worden aangegeven
  • Nooduitgangbordjes
  • Draagbare brandblussers

Ook is de werkgever verantwoordelijk voor het wel of niet aanstellen van een bedrijfshulpverlener of het organiseren van bijeenkomsten om het een en ander duidelijk te bespreken met het personeel.

Verantwoordelijkheid van de werknemer

U moet direct reageren op een brandalarm. Uit onderzoek van het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) blijkt dat mensen vaak niet onmiddellijk reageren. Ook gaat men vaak niet naar de aangewezen nooduitgang en ontwijkt men de rook niet. Zorg dat u goed op de hoogte bent van het plan bij uw werkgever. Weet u iets niet, dan moet u daar naar vragen: beter een keer teveel gevraagd dan het helemaal niet weten. Het is ook uw eigen verantwoordelijkheid dat u op de hoogte bent van alle feiten en gebruiken.

Copyright © 2021 Brandweer Voorthuizen. Alle rechten voorbehouden.