Brandweer Voorthuizen

Dag en nacht paraat voor uw veiligheid

Brand in uw bedrijf: het ontruimingsplan

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen die u in uw bedrijfspand treft, kan er in uw gebouw toch brand ontstaan. Al snel ontstaat er dan een levensbedreigende situatie, vooral door grote rook- en hitteontwikkeling. Het is van belang dat iedereen het gebouw zo snel mogelijk verlaat.

Een ontruimingsplan is hiervoor een handig hulpmiddel. In een ontruimingsplan staat namelijk wie welke actie moet ondernemen in geval van een calamiteit. Het bevat taken, instructies en tekeningen van vluchtwegen. Een ontruimingsplan van gebouwen is verplicht volgens de Arbo-wet, de bouwverordening en het Arbo-besluit.

Een ontruimingsplan moet zo worden opgezet dat de brandweer het kan toetsen. Als het ontruimingsplan onderdeel uitmaakt van een bedrijfsnoodplan of bedrijfshulpverleningsplan, dan moet het zelfstandig en uitneembaar zijn.

Inhoud van het ontruimingsplan:

Inleiding/ toelichting, denk bij het opstellen van het ontruimingsplan aan zaken als:

  • de noodzaak van het ontruiminsplan;
  • de calamiteiten waarbij het plan wordt gebruikt;
  • een leeswijzer;
  • een eventuele afstemming met ontruimungs- plannen van aangrenzende kantoren;
  • de ondertekening van de directie, waardoor het plan een officiele status krijgt.

Situatietekening

De basis van het ontruimingsplan is een weergave van de situatie. Op de tekening moet de ligging van het gebouw ten opzichte van zijn omgeving duidelijk worden.

Gebouw, installatie- en organisatie gegevens

Vermeld hier alle relevante gegevens voor de beoordeling van het ontruimingsplan. Dit zijn onder andere:

  • een overzicht van de algemene gegevens, zoals hoeveel personen er op welke tijdstippen aanwezig zijn en het aantal verdiepingen van het gebouw;
  • een opgave van de technische installaties die te maken hebben met brand en/of ontruiming.

Alarmeringsprocedure intern en extern

De alarmeringsprocedure moet zijn verdeeld in intern en extern.

  • Intern: hoe worden de directe omgeving en de bedrijfshulpverlening gealarmeerd?
  • Extern: hoe worden de externe hulpdiensten (brandweer, politie, ambulance gealarmeerd)?

Wijze van ontruiming en ontruimingsorganisatie

Vermeld hier wie de bevoegdheid heeft om tot ontruiming over te gaan en hoe er ontruimd wordt.

Wat het personeel moet doen

Beschrijf hier welke acties het hele personeel moey ondernemen, niet alleen de bedrijfshulpverlenern. Denk ook aan de taken van de receptionist/ portier in geval van een ontruiming.

Taken van anderen

Het hoofd bedrijfshulpverlening coƶrdineert. Het verdient aanbeveling om bij de taakbeschrijving ook een checklist met verantwoordelijkheden te maken. De omschrijving van taken van de bedrijfshulpverlener is beperkt tot inzetacties. Wat een BHV-er allemaal moet doen, moet bekend zijn. Ook de taken van de directie moet worden beschreven, geef hier een opsomming van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden in geval van een calamiteit.

Ten slotte

Zorg ervoor dat het plan geen dik boekwerk wordt. Een kort en bondig ontruimingsplan werkt vaak beter. Daarnaast is het belangrijk dat het niet alleen op papier staat; iedereen moet het zich eigen maken, ontruimen moet een automatisme zijn. Oefen daarom regelmatig het ontruimingsplan met uw bedrijf.

Copyright © 2021 Brandweer Voorthuizen. Alle rechten voorbehouden.