Brandweer Voorthuizen

Dag en nacht paraat voor uw veiligheid

Brandblussers op uw werkplek

Een beginnende brand in uw bedrijf kunt u zelf blussen. Mits u natuurlijk de juiste middelen bij de hand heeft, zoals een brandslanghaspel of een draagbare brandblusser. Het is echter van levensbelang dat u het merkt als u de brand niet langer kunt beheersen. Houd altijd in de gaten of u zonder moeite en gevaar de ruimte kunt verlaten.

Een beginnende brand in uw bedrijf kunt u zelf blussen. Mits u natuurlijk de juiste middelen bij de hand heeft,Brandblusser zoals een brandslanghaspel of een draagbare brandblusser. Het is echter van levensbelang dat u het merkt als u de brand niet langer kunt beheersen. Houd altijd in de gaten of u zonder moeite en gevaar de ruimte kunt verlaten.

Bij brand is de rook doodsoorzaak nummer een! Rook bevat giftige gassen en verspreidt zich veel sneller dan vuur. Hier kunt u lezen, hoe u ervoor kunt zorgen dat u in uw bedrijf de juiste blusmiddelen voor handen heeft.

Als u wilt weten hoe uw bedrijf ervoor staat kunt u zichzelf de volgende vragen stellen:

 1. Hebben we voldoende blusmiddelen om overal een beginnende brand te kunnen blussen? Een brandblusser op de eerste etage is bijvoorbeeld niet voldoende om een beginnende brand op de derde verdieping te kunnen blussen.
 2. Weet iedereen waar de blusmiddelen zijn en hoe ze worden gebruikt? Vaak blijkt dat er maar weinig mensen op de hoogte zijn over de werking van de blusmiddelen. De blusmiddelen moeten:
  * een vaste plaats aan de muur hebben
  * goed zichtbaar zijn,
  * door iedereen te gebruiken zijn,
  * klaar zijn voor direct gebruik.
 3. Worden de blusmiddelen jaarlijks door een expert onderhouden en gecontroleerd? Slecht onderhouden brandblussers en brandslanghaspels kunnen dienst weigeren als u ze nodig heeft.

Wat is de juiste brandblusser?

Wilt u een brandblusser of een brandslanghaspel aanschaffen, laat u dan goed informeren over de verschillende soorten. In sommige gevallen kan het verkeerde blusmiddel gevaarlijk zijn. Slaat bijvoorbeeld de vlam in de pan, dan kunt u met water een steekvlam veroorzaken. Een sproeischuimblusser is geschikt voor de meeste typen brand en veroorzaakt de minste nevenschade.

Copyright © 2021 Brandweer Voorthuizen. Alle rechten voorbehouden.