Veilige omgeving

Bereikbaarheid

Onder bereikbaarheid wordt in het algemeen verstaan de mate waarin een bepaald doel snel en/of eenvoudig te bereiken is. Er kan dus sprake zijn van een goede of slechte bereikbaarheid en zelfs van onbereikbaarheid.

Lees meer